Projeler

Projeler

Types

Tarih

 to 

2013-2019

  Development of a Microfluidic Microbial Ecology Device and Mathematical Model to Study Antibiotic Response of Individual Cells, Director: Volpe, Giovanni , Co-director: Kosar, Ali , Researchers: Elitaş, Meltem , Advisor: Ackermann, Martin , Starting Date: January 2019, Duration:24 month(s)
  Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar İçin Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Prototipinin Ürüne Dönüştürülmesi , Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: December 2018, Duration:36 month(s)
  Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Soya Katkılı Yemlerde Tanısı İçin Biyosensör Geliştirilmesi, Director: Elitaş, Meltem , Researchers: Lucas, Stuart J. and Aytekin, Ali Ozhan , Other: Kaygusuz, Doğukan , Starting Date: November 2018, Duration:18 month(s)
  Beyin tümörü mikroçevresinde makrofajların rolünün mikroakışkan dinamik hücre kültürü ve görüntü işleme algoritmaları ile incelenmesi, Director: Elitaş, Meltem , Advisor: Kilic, Kemal , Starting Date: June 2018, Duration:30 month(s)
  Discovering Cancer Patient Subgroups with Functional Graph Kernels, Director: Taştan, Öznur , Starting Date: June 2018, Duration:36 month(s)
  Use of Micronutrient-Containing Fertilizers for Biofortification of Food Crops and Improving Grain Yield in Different Countries-IV PHASE, Director: Cakmak, İsmail , Starting Date: January 2018, Duration:36 month(s)
  Exploitation of Spelt Wheat and Wild Emmer in Improving Grain Zinc and Iron Concentrations of Modern Wheat and Evaluation of Various Foliar Iron Fertilizers for their Effects on Grain Iron, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2018, Duration:12 month(s)
  Mosaic-Microessentials and Education Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2018, Duration:24 month(s)
  Farklı Bitki Türlerinde Bor Beslenmesinin Kök ve Yeşil Aksam Büyümesi Üzerinde Etkilerinin Deneysel Veriler ve Görsel Dökümanlarla Raporlanması, Bor Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: December 2017, Duration:15 month(s)
  Development of novel 2-indolinon compounds as anti-interleukin 1 and chemotherapeutic drugs, Director: Erman, Batu , Starting Date: April 2016, Duration:36 month(s)
  Türkiye'nin Endemik Türlerinden Vuralia turcica'nın Çok Karpelli Ovaryum Oluşturma Özelliğinin Klasik Melezleme İle Akraba Türlere Aktarım Potansiyelinin Araştırılması, Director: Çetiner, Selim , Starting Date: December 2015, Duration:24 month(s)
  Hastalardan alınan örnekler üzerinde yüksek verimlikte ilaç testleri yapabilecek mikroskop ile uyumlu ulusal mikroakışkan cihazların tasarım ve üretimi, Director: Elitaş, Meltem , Starting Date: July 2015, Duration:12 month(s)
  Targeting Transcription Factor Binding Sites of the Interleukin 7 Receptor Gene Using Genome Editing, Director: Erman, Batu , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  Determination of Transcription Factor Proteins Important for Cancer, Co-director: Erman, Batu , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  mikroRNA 376 ailesinin kanser oluşum ve gelişimine etkisinin araştırılması, Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: May 2015, Duration:36 month(s)
  Yükseltilmis Atmosferik Karbondioksit Kosullarında Magnezyum ve Potasyum Beslenmesinin Fotosentez Ürünlerinin Tasınımına Etkisinin Arastırılması, Director: Öztürk, Levent , Starting Date: December 2013, Duration:30 month(s)
  Nanotechnology-based discovery and molecular analysis of the role of paracrine factors and autophagy in tumor cell-induced stroma fibroblast transdifferentiation (TÜBİTAK-NRF Bilateral Grant 2523), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: November 2013, Duration:24 month(s)
  27-HİDROKSİKOLESTEROLÜN TETİKLEDİĞİ SAĞKALIM/APOPTOZ YANITININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI: OTOFAJİ VE REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİNİN ROLÜ, Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: November 2013, Duration:36 month(s)
  HealthyMinorCereals: An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europe , Director: Çakmak, İsmail , Researchers: Gözüaçık, Devrim and Öztürk, Levent , Starting Date: September 2013, Duration:60 month(s)
  Wolftrax Seed zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: June 2013, Duration:6 month(s)
  Identification and characterization of small molecule inhibitors targeting DNA polymerase  to inhibit mitochondrial base excision repair pathway in the treatment of cancer, Advisor: Erman, Batu , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Manyetik Nano parçacıklı Nanoakıskanların Manipülasyonu ve Uygulamaları, Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: February 2013, Duration:36 month(s)
  Çay ve Bitkisel Çaylarda Antropojenik Faktörlerin Araştırılması, Kalite ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi, Co-director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: January 2013, Duration:24 month(s)
  HarvestPlus-Global Zn Fertilizer Project (550/5), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2013, Duration:12 month(s)
  HarvestPlus Spelt Wheat Project (628-5), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Mosaic-Microessentials Project (946/1), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  ADOB New Zinc-Chelates Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Valagro-Biostimulant Tests, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Produquimica-Slow Released Zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  ATP-FERTILIZER TESTING AND CONSULTATION SERVICE AGREEMENT , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Investigation of the effects of miRNA on stress-related autophagy and apoptosis responses and their role in autophagy-apoptosis coordination(TUBITAK-1001), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: November 2012, Duration:36 month(s)
  Molecular and Cellular Analysis of Autophagy in a one of Lysosomal Storage Disease, Gaucher Disease. (TÜBİTAK-Kariyer), Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:36 month(s)
  Damar doku mühendisligi için hibrid canlı hücre ve biyomalzeme yapıların modellenmesi ve yeni 3B biyo-yazıcı yöntemi ile üretilmesi, Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:24 month(s)
  Development and functional analysis of a bubbly cavitation device for the treatment of urological diseases , Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:36 month(s)
  Evaluation of the therapeutic potential of nucleic acid-based novel drugs discovered in SU and their targeted delivery into cellular disease models using nanoparticles , Co-director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Tissue Engineering using multi-functional scaffolds with stem cells, Researchers: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Identification of New Factors Controlling p53 and the DNA Damage Response in T Lymphocytes, Director: Erman, Batu , Starting Date: February 2012, Duration:36 month(s)
  K+S Kali Magnesium Project (199/6), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2012, Duration:24 month(s)
  Hücre İçi Protein Yıkımından Sorumlu Temel Mekanizmalar Olan Otofaji ve Übikitin-Proteazom Sistemleri Arasındaki Bağlantı ve İletişimin Araştırılması (TÜBİTAK-1001), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2010, Duration:36 month(s)
  Investigation of the IL-7 Cytokine Receptor (IL-7R) Gene Control Mechanism, Director: Erman, Batu , Starting Date: February 2010, Duration:42 month(s)
  EU-NUE-CROPS—Improving nutrient efficiency in major Europeanl cropsn, Researchers: Çakmak, İsmail , Starting Date: May 2009, Duration:60 month(s)