Lisans
Please select your first admit term

  Bilgiler

  Canlılar dünyasının incelenmesindeki büyük değişimler son on yılda büsbütün hız kazandı.Kavramsal ve teknolojik atılımlar, tıp, tarım ve çevre alanları ile gıda, kimya ve ilaç sanayilerine kuvvetle damgasını vurdu. Bu sayede daha ucuz ve verimli kimyasal madde üretiminde biyolojik süreçlerden yararlanılıyor; biyolojik malzemelerin kullanım alanları, elektronik DNA kırmıklarına (chips) kadar uzanıyor; genetik hastalıkların tanısı ve yeni ilaçların tasarımında biyoenformatik merkezi bir rol oynuyor.

  BIO lisans programı, öğrenciyi, güçlü bir matematik, fizik ve kimya temeli üzerinde, moleküler,biyoloji biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin esaslarını içeren tümleşik bir bilimsel perspektife kavuşturmayı amaçlıyor. Programın biyoteknoloji boyutu, biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve sanayide kullanımına dönük dersleri içeriyor. Biyomühendislik boyutu ise mühendislik kavram ve yöntemlerinin özümlenmesine oturuyor. Disiplinlerarası karakterdeki lisans derslerinin varlığı sayesinde öğrenci, mühendislik ilkelerinden hareketle biyolojik olay ve mekanizmaları yeniden kavramlaştırmayı öğrenecek; yeni malzeme ve süreçler yaratmanın (örneğin tarım bitkilerini genetik değişime uğratmanın) gerektirdiği becerileri kazanacak.

  BIO programı, çekirdek dersler grubunu daha geniş bir seçmeli dersler ve tasarım projeleri ile destekleyerek öğrencinin kendi ilgi alanını bulup oluşturmasına olanak sağlıyor. Çekirdek dersler grubu, biyomoleküler yapılardan ekosistemlere kadar her düzeyde yaşamın nasıl yürüdüğü ve evrildiği konusunda bilimsel kavrayışı öngörüyor. Seçmeli ders havuzuyla öğrenci, bitki biyoteknolojisi, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ya da biyomoleküler sistem ve süreçlerde tasarım ve mühendislik gibi alanlardan birinde daha fazla uzmanlaşmaya açılıyor. Öğrencilerin tasarım projeleri etrafında yürütecekleri araştırmalar ise lisans ve lisansüstü programlarının etkileşimini beraberinde getirecek. Her öğrenci, yakın işbirliği içinde çalıştığı danışmanı etrafında halkalanan araştırma grubunun akademik ve sosyal etkinliklerine katılmaya özendirilecek. Her aşamada proje çalışmasına dayalı öğrenim destek görecek. Lisanstaki yoğunlaşma alanları, esas olarak lisansüstü araştırma konularına denk düşerken, programın esnek yapısı bir alandan diğerine geçişe olanak tanıyacak.

  Sabancı Üniversitesi'nin BIO programından mezun olanlar, biyoloji bilimleri ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi ve araştırma kuruluşlarında araştırmacı ve/veya yönetici olarak çalışma olanağı bulacak.

  Açılan Lisans Dersleri

  LISTEN

  Course Web Site Ders Web Sitesi