Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Batu Erman »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Molecular biology, immunology, cancer, signal transduction, structural biology, X-ray crystallography, genome editing, CRISPR/Cas9, p53 protein, BTB domain transcription factors.

Christopher Mayack »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Deniz Sezer »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Hesaplamalı Moleküler Biyoloji (moleküler dinamik simulasyonları) ve Kuramsal Fiziksel Kimya (elektron spin rezonans)

Devrim Gözüaçık »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Moleküler tıp, moleküler hücre biyolojisi, stres ve ölüm mekanizmaları, apoptoz, otofaji, inovatif ilaç araştırmaları, sağlık araştırmalarında nanoteknoloji.

Hüveyda Başağa »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Oksidatif stres ve antioksidanların biyolojik sistemlerde ve gen ekspresyonunu etkileyen hücre sinyal iletimi mekanizmalarındaki rolü.

İsmail Çakmak »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Levent Öztürk »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Bitki besleme, bitki fizyolojisi, gıda güvenliği

Ogün Adebali »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Öznur Taştan
Faculty Member
Araştırma Alanı

Makine öğrenmesi,İşlemsel Biyoloji, Biyoenformatik

Selim Çetiner
Faculty Member
Araştırma Alanı

Bitki Biyoteknolojisi, Biyogüvenlik, DNA parmakizi, Alternatif Enerji, Alg Araştırmaları, Bitki Hücre Kültürü

Zehra Sayers »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Moleküler biyoloji ve biyolojik moleküllerin yapılarının X-ışınları ile araştırılması; kromatin, aktin, vb iplikçil yapılrda yapı-işlev bağlantılarının incelenmesi; metal bağlayan proteinlerin yapı analizlari.Ortak Öğretim Üyesi


Ali Rana Atılgan »
Ortak Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biyoloji fiziği • Sistem bilimi • Mekanik

Canan Atılgan »
Ortak Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Polimer ve protein dinamiği; karmaşık moleküler sistemlerin teorik ve hesapsal yöntemlerle incelenmesi.