Program Çıktıları


Program Çıktıları

LISTEN

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları: 
 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak
 
 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:
7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak
 
Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik  Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:
10. Moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik alanlarındaki güncel konuların bilgisini göstermek  ve bunları belirli bir probleme uygulamak.
11. Moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik alanlarında veri ve bilimsel yöntemleri kullanarak bilgi ve teori geliştirmek.
12. Yeni projeler geliştirmek, araştırma ve ürünlerin kalitesini artırmak için biyoloji, genetik ve biyomühendislik alanlarında bilimsel literatüre iyi derecede hakim olmak.